KVALITET - VERDIER - NÆRHET

Studiespesialisering

Velg studiespesialisering på KVN! 

Studiespesialisering er treårig, og skal forberede deg til videre studier på universitet og høgskoler. Du kan velge fordypning i realfag eller språk- og samfunnsfag. Du velger fordyping etter hva du liker, og hva du trenger.  På KVN får du trening i å bli en selvstendig student.
Hvorfor skal du velge å ta studiespesialisering på Nesna?  Livet er mer enn skole, og KVN er mer enn fag. Ønsker du fordypning i kunstfag, toppidrett eller e-sport kan du ta det her sammen med de ordinære fagene.  KVN tilbyr tett oppfølging i mindre grupper med godt kvalifiserte lærere.  

Ny læreplan fra 2020 (Fagfornyelsen) vektlegger dybdelæring og fokus på tverrfaglige emner.

Disse handler om demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, samt folkehelse og livsmestring. Studiespesialisering skal forberede deg til videre studier på høgskole eller universitet. På KVN tilbyr vi fordypning i realfag og språk/samfunnsfag.  Mulighetene er mange, og etter studiespesialisering sitter du igjen med nyttig kunnskap og bred kompetanse for videre studier.


Toppidrett/e-sport/kunstfag

Ønsker du å kombinere studie med toppidrett eller kunstfag så gir KVN deg mulighet til å satse på dette i tillegg til ordinære fag.  KVN tilbyr blant annet e-sport, skyting, fotball og badminton. Eller har du heller lyst til å bruke dine kreative evner i kunstfaget som skolen tilbyr.


Bor det en forsker i deg?

En felles satsning vil være det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling.  Bli med når vi flytter klasserommet ut i naturen, drar på tur for å utforske hvordan det står til med kysten vår.   Hvor mye plast finner vi på strendene våre?  Hvordan står det til med fisken, tareskogen og fuglelivet?  Vær med på et spennende forskningsprosjekt i starten av skoleåret der du er forskeren. Prosjekt plast! 

Tett oppfølging, faglig og sosialt

Ønsker du å gå på en skole der du ikke forsvinner i mengden?  En skole som utfordrer deg og stiller krav?  Da er KVN et godt alternativ.  Her får du god oppfølging av lærerne i mindre grupper.  Du blir fort kjent med lærer og medelever.  KVN er en skole hvor vi opplever at det er lett å få seg venner.  Mye av grunnen er at vi gjør mye sammen både på og utenfor skolen.


Film fra høsttur med vg1Del dette innlegget

Navigering

Leave a Reply

Emneord for innlegg

Relaterte innlegg

KVN videregående skole