KVALITET - VERDIER - NÆRHET

Reglement

Reglement for Elevheimen på KVN

Formålet med dette reglementet er å bidra til:

1. At leietakerne tar nødvendig hensyn til hverandre, slik at ingen blir skadelidende pga. andre leietakers opptreden, og de får det trivelig sammen. Dette gjelder særlig når det gjelder felles renhold og at leietakere tar hensyn til hverandre.

2. At boligene og det øvrige utstyret som leietakerne disponerer blir behandlet slik at det ikke tar unødig skade


Henvendelser, klager m.m. vedrørende leieforhold, reglement og andre tilleggsytelser kan rettes til husmor på Elevheimen.


BESTEMMELSER

1. Enhver leietaker er ansvarlig for renhold og orden i sin egen bolig og plikter dessuten å holde  fellesrom rene, sammen med de øvrige brukerne av disse.

2. Felleskjøkken med eventuelle fellesrom vaskes minst en gang i uken av de som har adgang til å benytte dette. Søppel skal tømmes jevnlig. Hver leietaker må sørge for å holde sitt kjøleskap rent og ryddig. Matrester må ikke bli stående til de blir bedervet. Fellesskapene må holdes rene og ryddige. Ordensmannen er ansvarlige for dette.

3. Gang og dusj/ toalett skal vaskes minst en gang i uken.

4. Der det er flere brukere av fellesrom som felleskjøkken og dusj/ toalett skal det settes opp vaskeliste.

5. Boder i tilknytning til boligen må holdes ryddige. Det er ikke tillatt å bruke bart lys i bodene.

6. Alt søppel skal pakkes forsvarlig inn før det plasseres på anvist sted.

7. Vaskemaskiner skal, dersom ikke annet er bestemt, kun brukes i tidsrommet 08.00-22.00.

9. Bildeopphenging ol. på veggene må kun skje etter de fastsatte reglene. Dette gjelder og i fellesrom, trapper ol. Oppslag må bare settes opp på anviste steder beregnet til dette.

10. Det er ikke tillatt å holde husdyr.

11. Det er ikke adgang til å medbringe vaskemaskin og/ eller utstyr og møblement av tilsvarende karakter, og eller fjerne/ bytte inventar uten særlig tillatelse fra utleier.

12. Leietakerne plikter å respektere hverandres arbeidsro. Etter kl. 22.00 på hverdager og kl. 23.00 før helligdager skal det herske ro i boligen, samt på eiendommen for øvrig.

13. Det er ikke tillatt å bruke eller oppbevare alkohol eller rusmidler i boligen.

14. Røyking er forbudt innendørs. 

15. Den enkelte leietaker er ansvarlig for sine gjesters opptreden i boligen/ fellesrommene og på eiendommen forøvrig. Utleiers ansvarshavende eller den som bemyndiges kan, når det finnes nødvendig, kreve at besøkende skal forlate boligen og eiendommen.

16. Uten foregående varsel har utleieren rett til å tilintetgjøre illeluktende gjenstander. Dette gjelder også gjenstander som representerer en fare for eiendommen.

17. Kjøretøy må kun parkeres på steder som er anvist av utleier. Bruker av kjøretøy plikter å rette seg etter anvisninger fra utleier og flytte kjøretøyet i forbindelse med snørydding, kosting, vedlikeholdsarbeid mv.

19. Sykler, barnevogner, ski ol. må kun plasseres på de steder som er anvist av utleier til dette formål.

20. Leietaker er ansvarlig for utleverte nøkler. Ved tap av nøkler kan det kreves erstatning.

21. Hybler er underlagt dagleie, slik at husleieloven §8 annet ledd kommer til anvendelse.

22. Sykdom meldes til husmor som eventuelt tilkaller lege og varsler skolen.

23. Oppbevaring av skytevåpen på Elevheimen er forbudt.

24. Utleiers stedlige representant herunder miljøarbeidere har adgang til å inspisere alle rom. Slik inspeksjon skal normalt være varslet på forhånd. I ekstraordinære tilfeller kan imidlertid inspeksjon foretas uten varsel. Utleieren har uten videre adgang til boligen for å foreta nødvendige reparasjoner og utbedringer. Så sant det er praktisk mulig skal det varsles på forhånd, Dersom leietaker ber om at feil/mangler utbedres betraktes dette som samtykke til at håndverkere/ boligpersonale låser seg inn.

25. Leietaker plikter å møte til på forhånd avtalte husmøter med husmor eller miljøarbeider.Del dette innlegget

Navigasjon

Legg igjen en kommentar

Nylige innlegg

Høsttur til Tomma

Høsttur til Tomma

Leave review
Les mer
Opplev Helgeland

Opplev Helgeland

Leave review
Vi starter skoleåret med å dra på tur med Vg1
Les mer
Anbefaling fra tidligere elever

Anbefaling fra tidligere elever

Leave review
Hvordan er det å være elev her?
Les mer
Mangler du skoleplass?

Mangler du skoleplass?

Leave review
KVN har ledige skoleplasser til høsten
Les mer

Populære innlegg

Mangler du skoleplass?

Mangler du skoleplass?

Leave review
KVN har ledige skoleplasser til høsten
Les mer

Emneord

Følg oss

Emneord for innlegg

Relaterte innlegg

KVN videregående skole