KVALITET - VERDIER - NÆRHET

KVN bidro mest til at elevene fullførte

https://www.hblad.no/2019/nyheter/kvn-bidro-mest-til-at-elevene-fullforte/?fbclid=IwAR19wR8jEtPADzBBQWcEzFNst2OleUN3V5zaCx1ECKvnfqKDRvEy_GXasPk


KVN bidro mest til at elevene fullførte


KVN på Nesna skiller seg positivt ut i analyse av skolers bidrag til at elevene fullfører og består videregående utdanning.


De såkalte skolebidragsindikatorene brukes til å vise forskjeller mellom videregående skoler i hvor mye de bidrar til å løfte elevene faglig, til at de fullfører og består, og til å hindre at elevene slutter underveis.


Når det gjelder årsbestått (elever som fullfører og består alle fag) for studieforberedende utdanningsprogrammer, skiller særlig Kristen videregående skole Nordland (KVN) på Nesna seg positivt ut. Skolen bidrar hele 12,3 prosentpoeng over landssnittet.


KVN kommer også godt ut på deltakelse (skolens innsats for at elevene fullfører, selv om de ikke har bestått alle fag) når det gjelder yrkesfaglig utdanningsprogram. Her ligger KVN 6,6 prosentpoeng over landssnittet, som er best i Nordland for denne kategorien.

Del dette innlegget

Navigering

Legg igjen en kommentar

Emneord for innlegg

Relaterte innlegg

KVN videregående skole