KVALITET - VERDIER - NÆRHET

Informasjon om inntak

Inntak KVN

KVN kjører inntaket gjennom våren, med hovedinntak i mai.  Da tar vi opp de som har søkt direkte til KVN på vårt søknadskjema og elerver om har KVN som 1. prioritet på vigo.  Har du KVN som 2. prioritet så får ikke vi vite om det før du ikke får din 1. prioritet på det fylkeskommunale inntaket i juli!  Ønsker du å få et direkte inntak til KVN så søker du direkte til skolen.  Fra juni har vi ett fortløpende inntak.


Skolepenger

På grunn av at KVN er en friskole, så dekker det offentlig bare 85% av utgiftene til undervisning. Private eller frittstående skoler må derfor ta skolepenger i tillegg. Vi prøver å holde skolepengene på et så lavt nivå som mulig, og pr. i dag er satsen på 1300,- kr. pr. måned. (Skoleåret er 10 måneder).  Delkurselever som har 10 skoletimer betaler 50%, de med under 20 timer betaler 75%. 

Hvis en familie forsørger flere barn som går på KVN samtidig, betaler 1. elev full pris, 2. elev halv pris og de øvrige går gratis. Dette gjelder ikke delkurselever (her definert som elever med mindre enn 20 uketimer undervisning).

 

KVN krever ikke egenandel på elevens skole-PC, så utstyrsstipendet på ca. 1300,- kr. beholder eleven selv.  Skolepengene dekker også det meste ved ekskursjoner og turer.

 

Stipend og lån

Alle elever kan søke stønad i Statens lånekasse for utdanning. Elever som må bo borte under skolegangen, kan få botillegg. Elever under 19 år kan søke behovsprøvd stønad. Foreldrenes inntekt og formue er avgjørende for om de får stønad. Elever over 19 år får stønad uavhengig av foreldrenes inntekt og formue.Del dette innlegget

Navigasjon

Legg igjen en kommentar

Emneord for innlegg

Relaterte innlegg

KVN videregående skole